Menu

ACHTERGROND EN AANLEIDING

Tijdens het NVFG symposium ‘Laat netwerken werken’ in oktober 2008 ontstond het idee tot oprichting van een netwerk. Naar aanleiding van dit initiatief werd vervolgens een enquête gehouden onder de toenmalige geregistreerde geriatriefysiotherapeuten in Zuidwest-Nederland. De respons was groot. Meer dan 90% van de aangeschreven therapeuten gaf aan behoefte te hebben aan een regionaal specialistisch netwerk.

Missie

Het Netwerk Geriatrie Fysiotherapie ZWN ondersteunt haar leden bij het aanbieden en profileren van hoogwaardige geriatrie-fysiotherapie, waardoor zij bijdraagt aan het bereiken van optimale en toegankelijke, indien nodig multidisciplinaire, geriatrische zorg.

Visie

Ondersteuning van leden in hun geriatriefysiotherapeutische werkzaamheden vindt plaats door:

  • Profilering van de geriatriefysiotherapie bij alle bij de geriatrische zorg betrokken disciplines en organisaties;
  • Samenwerking, kennisdeling, zorgvernieuwing en kwaliteitsbevordering tussen geriatriefysiotherapeuten onderling;
  • Samenwerking, kennisdeling, zorgvernieuwing en kwaliteitsbevordering tussen geriatriefysiotherapeuten en andere bij de geriatrische zorg betrokken disciplines en organisaties;
  • Het bijdragen aan ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de geriatriefysiotherapie, die vanuit het netwerk of door externe partijen zijn geïnitieerd.

Geografie

Als werkgebied voor het netwerk geldt de Genero regio. Aan de hand van postcodegebieden bestaat ons netwerk uit de volgende postcodegebieden:

26 (Delft)
29 (Capelle Ridderkerk)
30 (Rotterdam)
31 (Schiedam)
32 (Spijkernisse)
33 (Dordrecht)
43 (Zierikzee)
44 (Goes)
45 (ZeeuwVlaanderen)
46 (Bergen op Zoom)
47 (Roosendaal)
48 (Breda)
49 (Oosterhout)
50 (Tilburg)
51 (Waalwijk)

Toelatingscriteria

Elke geriatriefysiotherapeut werkzaam in een hierboven genoemde regio mag deelnemen aan het Netwerk Geriatrie Fysiotherapie.

Fysiotherapeuten moeten geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het KNGF als geriatriefysiotherapeut of lid zijn van het Keurmerk Fysiotherapie.

Fysiotherapeuten kunnen aspirant lid worden:

In het laatste jaar van hun opleiding tot geriatriefysiotherapeut. Afstuderen en registratie tot geriatriefysiotherapeut dient te geschieden binnen twee jaar na datum toetreden als aspirant lid.
Wanneer men een door het KNGF / NVFG erkent diploma geriatriefysiotherapie heeft behaald maar niet in het CKR van het KNGF als geriatriefysiotherapeut staat geregistreerd. Binnen twee jaar na datum van toetreden als aspirant lid dient registratie in het CKR van het KNGF als geriatriefysiotherapeut te zijn gerealiseerd.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Wendy Hendrickx, voorzitter
Claartje Gouw, secretaris
Gonnie Visser-Molenaar, penningmeester
Marga Nijssen
Vincent Koster

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar geriatriefysiotherapie@live.com of gebruik maken van het contactformulier op deze website.
Wilt u lid worden, maakt u dan s.v.p. gebruik van het inschrijfformulier onder ‘Contact’.

Ga naar contact